Minska fjärrvärmekostnaderna med Heatacc R&D

 

HA 1600

HA 3200

HA 6400

HA 15000

STORA Serien kommer i en mängd olika storlekar för att kunna tillhandahålla kundens specifikationer och storlek på fastigheten. Ovan visas en rad av de populäraste volymerna. Tankarna kan tillverkas större eller mindre beroende på kapacitetskrav.

Tack vare konstruktionens fyrkantiga design kan alla system levereras som en komplett modul. Modulen kan med fördel lyftas in till apparatrummet redan innan taket på fastigheten applicerats. Systemet kan sedan kopplas in mot färdiga in/ut anslutningar. Med prefabricerad rördragning effektiviserar vi installationstiden till max. 

 Fjärrvärme & Frånluftsanläggning

Ovan visas Accuflex modul 1600 med IV Produkters Home Concept EcoHeater

 

Frånluft och fjärrvärme är det populäraste valet av värmekälla idag för stora fastigheter. Därför har vi tagit fram en prefabricerad helhetslösning som gynnar fastighetsbyggare och fastighetsägare. Prefab alternativet skapar en betydligt snabbare och säkrare installation än konventionella värmeanläggningar. Istället för en hel rad VVS-installatörer kräver Accuflex egentligen bara en installatör för att koppla upp sig mot fastigheten. Tillsammans med beredare från OSO Hotwater och den nya frånluftsvärmepumpen från IV Produkt effektiviserar vi vattenenergiprocessen upp till fem gånger så bra som ett traditionellt system.

Våran lösning håller nere MWh "topparna" som konventionella värmelösningar generarar och minskar abonnemangskostnaderna radikalt. Accuflex andas själv och kommunicerar med det uppkopplade värmekällorna, den berättar precis vart värmen behövs och styr alltid efter den billigaste värmekällan. Anläggningen tar endast emot de varmvatten som behövs och lagrar energi under en längre period. Lösningen innebär att vi effektiviserar energiupptagningsprocessen och bidrar till miljön och plånbokens besparingar.

Klimatpåverkan

Fjärrvärme är redan en ledande värmekälla för miljövänlighet eftersom energin oftast utvinns av förnybara bränslen. Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning den största förklaringen till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet.

Med hjälp av Accuflex hjälper vi värmeverken att uppnå önskade CO2 mål. "Ju mindre energi våra byggnader använder, desto mer förnybar energi finns tillgänglig till andra sektorer" - Energiföretagen