Fjärrvärme & Frånluftsanläggning

Nedan visas Accuflex modul 1600 med IV Produkters Home Concept EcoHeater

 

Installation

Frånluft och fjärrvärme är det populäraste valet av värmekälla idag för stora fastigheter. Därför har vi tagit fram en prefabricerad helhetslösning
som gynnar fastighetsbyggare och fastighetsägare. Vårat alternativ skapar en betydligt snabbare och säkrare installation än konventionella värmeanläggningar. Istället för en hel rad VVS-installatörer kräver Accuflex egentligen bara en installatör för att koppla upp sig mot fastigheten. 


Ekonomi

Våran lösning håller dessutom nere MWh "topparna" som konventionella värmelösningar generarar och minskar abonnemangskostnaderna radikalt. Accuflex "andas" och kommunicerar med det uppkopplade värmekällorna. Accuflex vet precis vart värmen behövs och styr alltid efter den billigaste värmekällan. Anläggningen tar endast emot de varmvatten som behövs och lagrar istället fjärrvärmens energi. Accuflex lösningen innebär att större fastigheter har möjlighet att effektivisera energiupptagningsprocessen av luft och vatten och bidrar såväl till miljön och plånbokens besparingar.


Prefab

Tack vare volymtankarnas fyrkantiga konstruktion kan Accuflex levereras som en färdig modul. Modulen kan med fördel lyftas in till apparatrummet redan innan taket applicerats.

Systemet kopplas in mot färdiga in/ut anslutningar. Med prefabricerad rördragning effektiviserar vi installationstiden till max och köparen slipper således anlita flera VVS-installatörer.

1600L

3200L

6400L

15000L

Kapacitet

Accuflex kommer i en mängd olika storlekar för att kunna tillhandahålla kundens specifikationer och storlek på fastigheten. Till vänster visas fyra av de populäraste volymerna. 

Klimatpåverkan

Fjärrvärme är redan en ledande värmekälla för miljövänlighet eftersom energin oftast utvinns av förnybara bränslen. 
Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning den största förklaringen till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet.

Med hjälp av Accuflex hjälper vi värmeverken att uppnå önskade CO2 mål. "Ju mindre energi våra byggnader använder, desto mer förnybar energi finns tillgänglig till andra sektorer" - Energiföretagen

Kontaktuppgifter
Mail: espectab@gmail.com; info@heatacc.com
Tel: (Produktionschef 073 051 80 86) eller (Administration 070 282 09 74)