Minska fjärrvärmekostnaderna ordentligt.

Det kanske känns enkelt att slänga in en fjärrvärmeväxlare för ca 40 000 sek och mötas av näst intill obegränsat med varmvatten. Men när den höga fakturan på abonnemanget börjar rulla in önskar många att de engagerat sig lite extra.

Allt för många energidistributörer hävdar att ackumulering av fjärrvärme inte alls är nödvändigt då det ligger 90-110 grader redo att förnöja fastigheten när som helst på dygnet.

 

Verkligheten ser däremot helt annorlunda ut. 

Läs mer..

  HA 15000L

       HA 6400L

      HA 3200L

   HA 1600L

STORA Serien kommer i en mängd olika storlekar för att kunna tillhandahålla kundens specifikationer och storlek på fastigheten. Ovan visas en rad av de populäraste volymerna. Tankarna kan tillverkas större eller mindre beroende på kapacitetskrav.

Tack vare konstruktionens fyrkantiga design kan alla system levereras som en komplett modul. Modulen kan med fördel lyftas in till apparatrummet redan innan taket på fastigheten applicerats. Systemet kan sedan kopplas in mot färdiga in/ut anslutningar. Med prefabricerad rördragning effektiviserar vi installationstiden till max. 

Fjärrvärme & Frånluft

 

 

Frånluft och fjärrvärme är det populäraste valet av värmekälla för stora fastigheter och vi anpassar oss efter det. Vi har tagit fram en helhetslösning med beredare från OSO Hotwater och frånluftsaggregat med integrerad värmepump från IV Produkter.

Tillsammans med våran egna fjärrvärmebox håller systemet nere MWh "topparna" som konventionella värmelösningar genererar och
minskar abonnemangs-kostnaden med minst fem gånger.

Fjärrvärmeboxen tar endast emot de varmvatten som behövs ackumuleras och skickar sedan tillbaka överflödig energi som ej används. Eftersom att oförbrukat vatten omdirigeras innan det träffar fjärrmätaren, debiteras aldrig konsumenten för outnyttjad energi.

Klimatpåverkan

Fjärrvärme är redan en ledande värmekälla för miljövänlighet eftersom energin oftast utvinns av förnybara bränslen.

Tänk att medans ett konventionellt fjärrvärmesystem håller en fastighet med värme, klarar Heatacc systemet att upprätthålla minst fem likadana fastigheter för samma månadspeng .