En återblick till Heatacc AB 2012.


Ingvar Johansson förklarar fördelarna med Heatacc ackumulatortankar. Ingvar började sin VVS karriär som rörmokare men upptäckte snart att det krävdes en hel del förbättringar för att han skulle känna sig nöjd med sitt jobb som installatör.

En installatör blev innovatör och år 2009 bildades Heatacc.

Genom åren har Ingvar skapat bättre värmeprodukter som effektiviserat uppvärmning och ackumuleringproceduren samtidigt som produkterna underlättat rördragningen för installatörerna. Ingvar specialiserar sig idag på dimensionering och systemkommunikation via Heatacc R&D.